Äriõigus


Küsimus: Kuidas toimub ettevõttele kuuluva kinnisasja võõrandamine juhul, kui ettevõte on tegevuse lõpetanud?25.10.2012

Tere!
Kuidas toimub ettevõttele kuuluva kinnisasja võõrandamine juhul, kui osaühing on tegevuse lõpetanud ja ka registrist kustutatud?
Kas selleks on vaja esitada vastav avaldus kohtule?
Mida see avaldus peaks sisaldama?
Tänan

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui ettevõte on Äriregistrist kustutatud, siis nimetatud äriühingu nimel enam ühtegi tehingut olemasoleval kujul teha ei saa, sest registrist kustutatud äriühingul puudub õigusvõime. Selleks, et äriühingusse jäänud vara saaks võõrandada, tuleb alustada ettevõtte likvideerimismenetlus. Kui pärast äriühingu registrist kustutamist ilmneb, et äriühingule jäi jaotamata vara ja vajalikud on täiendavad likvideerimisabinõud, võib kohus huvitatud isiku nõudel otsustada täiendava likvideerimise ja ennistada vanade likvideerijate õigused või määrata uued likvideerijad. Vajalik on esitada kohtule avaldus ning tõendada, et äriühing on kustutatud, et äriühingul on endiselt alles vara ja seega on vajalik läbi viia likvideerimismenetlus. Kohtule esitatavatele avaldustele esitatavad nõuded on täpsemalt sätestatud tsiviilkohtumenetluse seadustikus https://www.riigiteataja.ee/akt/104072012019 ja dokumentide näidised leiab Kohtude internetilehelt http://www.kohus.ee/10294