Äriõigus


Küsimus: Kas vabanen juhatuse liikme staatusest avalduse esitamisega või jõustub see osanikepoolse vastava otsusega?13.11.2012

Tere,

olen ainus juhatuse liige. Soovin juhatuse liikme staatusest tagasi astuda. Kas piisab sellisel juhul vaid avalduse esitamisest osanikele või olen juriidiliselt juhatuse liikmena vastutav seni, kuni osanike koosoleku otsusega minu juhatuse liikmest tagasiastumise soov rahuldatakse?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest enda määranud organile (nõukogu või üldkoosolek). Kui vastav teade nõukogule/üldkoosolekule esitada, siis sellega on äriühingusiseselt juhatuse liikme kohalt tagasiastumine toimunud ning juhatuse liige enam edasiste tehingute eest vastutama ei pea. Seega ei ole juhatuse liikme kohustuste lõppemine otseselt seotud Äriregistrisse vastavasisulise kande tegemisega. Äriregistri b-kaardil andmete muutmiseks tuleks aga siiski andmete õigsuse huvides täiendavalt esitada ka vastavasisuline avaldus Äriregistrile kande muutmiseks või teavitada Äriregistrit juhatuse liikme tagasiastumisest, mille tulemusena võib Äriregister ise ebaõige kande parandada.