Äriõigus


Küsimus: Kas minu osalusega osaühingult saab nõuda minu eraisikuna tekkinud võlga?15.11.2012

Tere! Soovin osta osaühingu ja olla omanik, juhataja, töötaja ühes isikus. Kas kohtutäituril on mingi õigus nõuda raha firmalt omaniku eelnevalt eraisikuna tekkinud võlgade eest?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Eraisikule kuuluv äriühing eraisiku isiklike kohustuste eest vastutust ei kanna, sest tegemist on kahe eraldiseisva ja oma kohustuste eest iseseisvalt vastutavate isikutega. Kui aga äriühingu omanikuks olevale eraisikule kuulub äriühingu osalus, siis on kohtutäituril võimalik eraisiku kohustuste katteks arestida temale kuuluv osalus äriühingus ning pöörata sissenõue nimetatud osaluse vastu (osalus võlgade katteks võõrandada).