Äriõigus


Küsimus: Kas osaühingu lõpetamisel jagatakse vara osanike vahel vastavalt osalusele?15.11.2012

Tere,
Soov on vabatahtlikult osaühingu tegevus lõpetada, mingeid võlanõudeid kellegil osaühingu vastu pole. Osaühingu kontole jääb mitte just väga märkimisväärne summa. Kas antud summa ja muu osaühingu vara jagatakse sellisel juhul osanike vahel vastavalt osanike osalusele?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osa annab osanikule õiguse osaleda osaühingu juhtimises ning kasumi ja osaühingu lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel. Osanikke tuleb võrdsetel asjaoludel kohelda võrdselt. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist allesjäänud vara jaotatakse osanike vahel likvideerijate poolt koostatud vara jaotusplaani kohaselt vastavalt nende osade nimiväärtustele, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Seega üldjuhul toimub allesjäänud vara jaotamine osanike vahel võrdselt vastavalt nende osaluse proportsioonidele.