Äriõigus


Küsimus: Kui üle poole osaühingu häälte omanikest on otsusele alla kirjutanud, kas siis on see juhatuse liige valitud?28.11.2012

Tere
Osaühingu ainuosanik suri ning ühing läks pärimisele. Ühing päriti kolme isiku poolt. Koostatud on ühingu osanike otsus, mille alusel antakse ühele osanikule juhatuse liikme staatus, et saaks täita kohustusi riigi ees (MTA-le deklaratsioonide esitamine, ühingu põhikirja muutmine jne).
Kõik oleks ilus ja kena, aga probleem selles, et ei saa allkirja ühelt osanikult (osa nimiväärtus 639). Tuleb välja, et ta pärimine toimus "kogemata", kuna arvas, et pärimisasjaks on ka kinnistu. Ühinguga tegemist aga ei soovi teha, lubas enda osa anda ühele osanikule, kuid pole seda seni teinud.
Hetkel allkirjastaksid kaks osanikku otsuse osanike häältearvuga 1917 (nimiväärtus 1278+639). Kas olen õigesti aru saanud, et kuna on üle poolte hääli, siis on otsus sellisel juhul vastu võetud?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Antud juhul on hääli kokku 2 556, st otsuse poolt antaks 1 917 häält ehk 75 % häältest ja 639 häält ehk 25% häältega esindatud osanikest koosolekul ei osaleks. Sellisel juhul on koosolek otsustusvõimeline ning juhatuse liikme valimise otsus vastu võetud. Tähelepanu tuleb aga ühtlasi pöörata ka sellele, et hääletamises mitte osalenud osanik oleks nõuetekohaselt enne koosoleku toimumist koosolekust ja seal otsustamisele tulevatest küsimustest teavitatud.