Äriõigus


Küsimus: Mida peaksin tegema, et lahendada segadus tasutud riigilõivuga OÜ asutamisel?03.12.2012

Asutasin oma ettevõtte notari juures 16. novembril. Koos asutamisdokumentidega sain notarilt eeltäidetud maksekorralduse, millele tuginedes tasusin riigilõivu summas 140,60 € samal päeval, s.o. 16. novembril. 19. novembril laekus minu meiliaadressile kohtumäärus, mille kohaselt ei saa minu ettevõtet Äriregistris registreerida, sest ma ei ole maksnud riigilõivu summas 17,89 €. Pöördusin murega meili teel notari poole, kuid vastust ei saanud. Siis vastasin ise meili teel kohtunikuabile, millal ja kui palju ma riigilõivu juba tasunud olin. Vastuseks sain, et maksin valele kontole ja et nad kannavad selle summa ise ümber. Kui küsisin, miks määruses on erinev summa sellest, mille juba maksnud olin, sain napi vastuse, et see oli viga.
Nüüd näen, et Äriregistris on kohtumäärus üleval. Leian, et ma ei ole süüdi selles, et notar eksis viitenumbriga. Lisaks on kohtumääruses vigane summa. Peale selle ei ole Äriregistris ühtegi kannet selle kohta, et ma riigilõivu siiski õigeaegselt ettevõtte asutamise päeval tasusin. Pöördusin taas notari poole, et selles segaduses orienteeruda ja abi saada, kuid taas vastust pole saanud. Palun abi ja juhiseid selle kohta, mida võiksin teha, et olukorda lahendada.

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osaühingu või aktsiaseltsi äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu summas 140,60 eurot. Juhul, kui tasusite riigilõivu valele kontole või vale viitenumbriga, siis on võimalik taotleda kas riigilõivu ümbersuunamist õigele kontole või õigele viitenumbrile või riigilõivu tagastamist. Määrust puudutavates küsimustes on soovitatav suhelda vastava kohtunikuabiga ja makseid puudutavates küsimustes on soovitatav pöörduda Kohtute raamatupidamiskeskusesse. Antud juhul on võimalik tasutud riigilõiv suunata ümber õigele kontole ning sellega saavad kõik määruses nimetatud puudused kõrvaldatud ja kohtunikuabi saab avalduse äriühingu äriregistrisse kandmiseks peale makse ümbersuunamise toimumist rahuldada. Notaripoolne eksitus on kindlasti ebameeldiv, kuid selliseid asju tuleb paraku ette ning alati on soovitatav enne maksete tegemist kõik andmed ise üle kontrollida.