Äriõigus


Küsimus: Kas uus juhatuse liige võib osaühingu nimel tehinguid teha alates koosoleku kuupäevast või alates äriregistri kinnitamise kuupäevast?09.12.2012

Tere,

Osaühingu üldkoosolek (01.november) kinnitab uue juhatuse liikme alates 05.novembrist.

1) Kas uus juhatuse liige võib osaühingu nimel tehinguid teha alates koosolekul määratud kuupäevast või alates äriregistris kande kinnitamise kuupäevast?
2) Kas juhatuse liikme lisamiseks on tarvis vastav avaldus notariaalselt kinnitada?

Tänan

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhatuse liikme volitused osaühingu nimel tehingute tegemiseks tekivad alates juhatuse liikme ametisse nimetamisest. Seega võib juhatuse liige tehinguid teha juba enne Äreregistrisse vastava kande tegemist. Uue juhatuse liikme lisamiseks on võimalik vastav avaldus Äriregistrile esitada kas notariaalses vormis või elektroonselt digitaalallkirjaga ettevõtjaportaali kaudu http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal.