Äriõigus


Küsimus: Kuidas koostada samm-sammuline tegevuskava protseduuridest, mis on vajalikud osaühingu liitmiseks aktsiaseltsiga?09.12.2012

Situatsioon: Osaühing X ühendatakse aktsiaseltsiga Y. Kuidas koostada võimalikult detailne tegevuskava, mis annaks samm-sammult ülevaate protseduuridest, mida ja milliseks kuupäevaks peab tegema?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriühingute ühinemisreeglid on sätestaud Äriseadustiku 31. peatükis §-ides 391-433 https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012042 . Ühinemiseks täpse tegevuskava koostamiseks tuleks ühinevate äriühingute täpseid andmeid silmas pidades kogu Äriseadustikus sätestatud ühinemisi puudutav reeglistik läbi käia ning selle põhjal koostada ühinevate ettevõtete andmeid ja ühinemise eesmärke arvestav tegevuskava koos planeeritava ajagraafikuga.