Äriõigus


Küsimus: Kas mul õiguslikku alust firma asjadesse investeeritud rahast teistelt osanikelt osa raha tagasi saada?10.01.2013

Soovin teada, kas mul on õiguslik alus välja nõuda kahelt teiselt osanikult nende osa minu poolt tehtud investeeringust meie ühisele firmale.
Olukord on järgnev: kolmel inimesel on võrdne osalus firmas. Mina olen investeerinud 5000 eurot firma tegevuseks vajalikesse asjadesse. Kõik need asjad on deebetkaardiga ostetud ja tšekid on alles. Nüüd soovitakse firma tegevus ja koostöö lõpetada. Tegin ettepaneku kahele teisele osanikule jagada antud summa kolme vahel ära, kui me äritegevust enam ei jätka. Kaks teist osanikku vastasid, et nemad ei ole nõus ja neil ei ole seda raha maksta ning käisid ise välja selle variandi, et andku ma asi siis inkassosse. Nüüd uurin, kas on võimalik antud juhul inkassoteenust kasutada? Samas lepingut selle kohta pole, et kaks osanikku oleksid kohustatud maksma mõlemad 1/3 tagasi antud investeeritud 5000st eurost. Kas mul on üldse mingit õiguslikku alust firma asjadesse investeeritud rahast osa tagasi saada?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kui nimetatud asjad kuuluvat endiselt Teile ja on üle antud vaid äriühingu ajutisse kasutusse, siis on Teil nõue äriühingu vastu asjade tagastamise nõudes. Kui nimetatud asjad on Teie poolt ostetud äriühingu huvides ja üle antud äriühingu omandisse, siis on Teil nõue äriühingu vastu nimetatud asjade maksumuse hüvitamise nõudes. Mõlemal juhul on Teie nõue suunatud äriühingu vastu ja mitte teiste osanike vastu. Juhul, kui suudate tõendada, et Teie ja kaasosanike vahel oli mistahes kokkulepe osanike vahel kulude jagamise kohta, siis saate oma nõude suunata kaasosanike vastu. Kelle vastu ja milline nõue tuleks esitada, oleneb konkreetse juhtumi üksikasjadest. Üldiselt on äriühingu või kaasosanike ühistes huvides tehtud põhjendatud kulutuste hüvitamise nõudmine aga võimalik.