Äriõigus


Küsimus: Kas osanik saab müüa oma osa osaühingule kui konkreetset ostjat ei ole ja ka teised osanikud ei soovi osta?21.01.2013

Tere!
Üldjuhul pole vist võimalik firmal oma osasid osanikelt tagasi osta. Aga kui osanik soovib majanduslikel põhjustel ise oma osad tagasi müüa, siis peaks see vist lubatud olema. Konkreetset ostjat osanikul pole ja tundub, et ka teised osanikud ei soovi tema osalust välja osta.
Kuidas sellisel juhul osade tagasiost toimub? Kas osanik peaks juhatusele vabas vormis avalduse tegema, et soovib oma osad tagasi müüa? Kuna ostjaks pole ei kolmas isik ega ka teised osanikud, kas siis tehing peab ikkagi olema notariaalselt kinnitatud või piisab osanike otsusest ja muudatusest äriregistris?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osaühingul ei ole kohustust oma osasid osanikelt omandada, kui selles ei ole eelnevalt osanike otsuse alusel spetsiaalselt kokku lepitud. Üldjuhul ei võigi osaühing oma osa omandada ega tagatiseks võtta. Erandina on see siiski lubatud, kui osaosaühingule kuuluva osa nimiväärtus ei ületa 1/10 osakapitalist ja kui osa omandamine ei too kaasa netovara vähenemist alla osakapitali ja ettenähtud reservide kogusumma. Osade müük osaühingule saab toimuda vastava osanike otsuse alusel ning eeldab seega osanike vastavasisulist nõusolekut. Osade müügi vormistamine osaühingule endale toimub tavapärase müügitehinguga samal viisil, st notariaalse lepingu alusel. Juhul, kui osaühingu osad on registreeritud EVK-s, võib osade müük toimuda ka lihtkirjaliku lepingu alusel.