Äriõigus


Küsimus: Kuidas saab usaldusosanik takistada täisosanikul ühingu vara "kantida"?13.02.2013

Olen usaldusühingu usaldusosanik. Nüüd on nii, et täisosanik on ühe põhivarana kirjas oleva sõiduki ARK-s kirjutanud oma nimele, kuidas - vastati, et tal on esindusõigus ja võib teha mida tahab. Soovisin ARK panna peale nn.piirangut, et teiste sõidukitega saab teha tehinguid ainult minu või minu esindaja (notariaalse) juuresolekul. Kahjuks seda teha ma ei saanud, kuna jällegi vastati, et Äriregistris on kirjas, et UÜ-t juhib täisosanik. Siit järeldan, et ma pole mitte keegi ja täisosanik käitub nii nagu talle kasulik on. Kuna hetkel on kõigele lisaks tegemist täisosanikul abielulahutuse ning varade jagamisega, ei saanud ka minu poeg seda piirangut peale panna, vaatamata sellele, et ettevõte kuulub abielu ühisvara hulka. Kuidas toimida, et minia ehk täisosanik ettevõtte viimaseid varasid endale nn. ära kantida ei saaks?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Üldjuhul ei ole usaldusosanikul Äriseadustiku järgi õigust usaldusühingut juhtida ega usaldusühingut esindada, kui ühingulepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Seega ilma ühingulepingusse juhtimis- ja esindusõiguse kohta muudatuste tegemiseta, mis eeldab usaldus- ja täisosaniku kokkulepet, usaldusosanikul usaldusühingu juhtimine ja esindamine võimalik ei ole. Samas võib aga kohus teiste osanike taotlusel juhtima õigustatud osanikult juhtimisõiguse ära võtta, kui selleks on mõjuv põhjus. Mõjuvaks põhjuseks on eelkõige olulise kohustuse täitmata jätmine osaniku poolt või võimetus ühingut juhtida, kuid samuti võib selleks pidada ka usaldusühingu huve kahjustavate tehingute tegemist.