Äriõigus


Küsimus: Kuidas võõrandada probleemse osaühingu osa?13.02.2013

Kas ja millistel tingimustel on võimalik oma osalust ettevõttes võõrandada, kui ettevõtte staatus äriregistris on:
a) Kustutatud (näiteks ÄS § 60 alusel)
b) Likvideerimisel
c) Pankrotis

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriühingu õigusvõime tekib äriregistrisse kandmisest ja lõpeb äriregistrist kustutamisega. Seega juhul, kui äriühing on Äriregistrist kustutatud, äriühingut enam õiguslikus mõttes ei eksisteeri ning seega ei ole enam võimalik ka teha tehinguid mitteeksisteeriva äriühingu osadega. Juhul, kui äriühing on likvideerimisel või kui äriühingu osas on välja kuulutatud pankrot, siis ei mõjuta need tehingute tegemist äriühingu osadega. Äriühingu osasid võib nii likvideerimismeneltuse kui ka pankrotimenetluse ajal vabalt võõrandada vastavalt soovitavatele tingimustele.