Äriõigus


Küsimus: Kas kaks osanikku saavad osaühingusse kaasata kolmanda osaniku ilma füüsiliselt notaris käimata?27.02.2013

Osaühingul on hetkel 2 osanikku - 50%,50%, kusjuures üks asub Eestis, üks pikaajaliselt välismaal (mõlemad on Eesti elanikud ning ID-portaali kasutajad). Kuidas saab osalust kolmanda isikuga jagada (firmat kolmeks osaks), kui teine osanik ei saa Eestisse tulla. Kas on võimalik seda teha ainult interneti teel, ilma notari füüsilise külastamiseta, mis moodi? Kui kaua see aega võtab?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustiku järgi peab osa võõrandamise tehing olema notariaalselt tõestatud. Seda reeglit ei kohaldata vaid juhul osade võõrandamisel, mis on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris. Seega on osade võõrandamine ilma notari poolt tehingu tõestamiseta võimalik vaid juhul, kui eelnevalt kanda osad Eesti väärtpaberite keskregistrisse. Osade registreerimine Eesti väärtpaberite keskregistris on võimalik teostada digitaalselt allkirjastatud dokumentide alusel, kuid seejuures tuleb arvestada, et edaspidi kaasneb osade registris hoidmisega kvartaalne tasu. Kui mitte otsustada osade EVK-s registreerimise kasuks, siis oleks kõige lihtsam teha tehing volikirja alusel selliselt, et välismaal viibija laseks oma asukohariigis koostada notariaalselt tõestatud volikirja, millega volitaks kedagi sõlmima osade võõrandamise lepingu Eestis notari juures tema nimel.