Äriõigus


Küsimus: Nõukogu liikme tasu20.04.2011

Tere!
Aktsiaseltsi nõukogu liikme igakuuliseks kuutasuks kinnitas üldkoosolek 750.- krooni ja samas otsuses on veel lause "Siduda nõukogu liikmete tasud asutuse töötajate üldise palgatõusuga". Töötajate töötasudele hakati igakuuliselt maksma kindla protsendiga lisatasu juba mitu aastat tagasi. Ka nõukogu liikmetele arvestati sama protsendiga igakuuline lisatasu, mida maksti käesoleva ajani. Nüüd tehti muudatus töölepingutes ja muudeti töötajatele makstav lisatasu nende töötasu osaks (töötasu lepingus suurenes), nõukogu liikmetele aga peatati selle lisatasu maksmine uue juhatuse poolt. Kas nõukogu liikmel on õigus saada ikkagi seda lisatasu? Kas nõukogu liikmega peab olema sõlmitud kirjalik leping ja kes selle allkirjastab?
Lugupidamisega
P

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Nõukogu liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse otsustab üldkoosolek (ÄS § 326 lg 1). Nimetatud korda ja tasu suurust saab muuta ainult üldkoosolek vastava otsuse alusel, mitte aktsiaseltsi juhatus omal algatusel. Seega ei saa juhatus ühelpoolselt otsustada ja loobuda nõukogu liikmetele tasu maksmisest. Antud juhul vajab ilmselt täpsustamist nõukogu liikmetele tasu maksmise metoodika, kuivõrd on muutunud ettevõttes palgasüsteem. Eelduslikult oskab ettevõtte finantsjuht selles küsimuses teha vajalikud arvutused. Nõukogu liikmega ei pea olema sõlmitud kirjalikku lepingut. Tegemist on käsundiga, millist saab ja võib täita ka üldkoosoleku otsuse alusel. Juhul, kui isikuga nõukogu liikme leping sõlmitakse, määrab lepingu sõlmimiseks aktsiaseltsi esindaja üldkoosolek (ÄS § 298 lg 1 p 9).