Äriõigus


Küsimus: Kuidas peaks käituma võlausaldaja, kui tema võlgniku kohta on ilmunud äriühingute ühinemisteade?21.03.2013

Firma, kes on meile võlgu, ühines teise ettevõttega. Ametlikes Teadaannetes avaldatud teates "Ühinenud ühingu võlausaldajatel on võimalus esitada ühendavale ühingule oma nõuded tagatise saamiseks kuue (6) kuu jooksul alates käesoleva teate avaldamisest". Küsimus on, mida see tagatise saamiseks tähendab, kuidas tuleks nõue esitada või kui ei esita, kas siis nõuet enam ei eksisteerigi?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Ühendav ühing peab Ametlikes Teadaannetes teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul tagama ühinevate ühingute võlausaldajate esitatud nõuded, kui võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja põhistavad, et ühinemine võib ohustada nende nõuete täitmist. Seega saab tagatist nõuda juhul, kui esinevad objektiivsed asjaolud, et ühinemine võib ohustada võlausaldaja nõude täitmist. Samas aga lähevad ühendatava ühingu varad, samuti ka kõik kohustused, ühinemisel üle ühendavale ühingule. Uue ühingu asutamisel läheb ühinevate ühingute vara, sealhulgas kohustused, sellele üle. Seega jääb ühinemise teel tekkinud ühing igal juhul ühinevate ühingute kõigi kohustuste ees samamoodi vastutama ning võlausaldajate huve ühinemine üldiselt ei kahjusta. Võlausaldaja saab peale ühinemist oma nõude täitmist nõuda samal viisil ühinemisel tekkinud ühingult.