Äriõigus


Küsimus: Kuidas mõjutab see osaühingut, kui osaniku vastu on alustatud täitemenetlus?21.03.2013

Eraisiku vastu on algatatud täitemenetlus. Ta on ainuosanik OÜ-s. Kas ja kuidas kohtutäitur võib sekkuda OÜ tegevusse (arestida OÜ arveid, nõuda dokumentatsiooni), kui OÜ juhatuse liige on kolmas isik.
Kuidas toimub osa võõrandamine?
Kuidas mõjutab ettevõtte tegutsemist see, kui isik kelle vastu on algatatud täitemenetlus ei ole kohtutäituritega koostööaldis (ei ilmu kohale, ei vasta kirjadele, ei esita vara nimekirja)?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Kohtutäitur ei saa füüsilisest isikust võlgnikule kuuluva äriühingu tegevusse sekkuda. Kohtutäituri nõue on sellisel juhul suunatud siiski ainult nimetatud füüsilise isiku vastu ning sellest tulenevalt saab kohtutäitur sissenõudja soovil pöörata nõude kogu füüsilise isiku vara vastu. Kui füüsilisele isikule kuulub osalus mõnes äriühingus, siis saab kohtutäitur arestida vastava osaluse ning füüsilise isiku kohustuste katteks alustada selle võõrandamist. Kohtutäituri poolt arestitud vara võõrandamine toimub üldjuhul avaliku enampakkumise kaudu. Seega esineb antud juhul risk, et kohtutäitur arestib äriühingu osaniku võlgade sissenõudmiseks osanikule kuuluva osa ning võõrandab selle osaniku võlgade katteks.