Äriõigus


Küsimus: Kas osaühingu likvideerimisel võib pisivara müüa juhatuse liikmele ja/või omanikule?25.03.2013

Osaühingul tegevus puudub ning sooviks saada mõned vastused ettevõtte likvideerimisega seoseses ning milliselt käituda järgmistel puhkudel.

1) Raha kassas - kui raha on kassasse kantud, kuid on omaniku kasutuses, siis kas seda kassas seisva, kuid reaalselt mitte eksisteeriva raha osas võib teha dividendide väljamaksmise otsuse? Tean, et sellega kaasneks maksukohustus.

2) Ettevõttel on pisivara (amortiseerunud tehnika), mida aga omanik saab kasutada eraelus (kaamera, gps). Kas võib vara maha kanda? Kas tohib müüa juhatuse liikmele ja omanikule?

3) Ja sooviks ka lõplikku tõde, kas osaühing võib anda omanikule/juhatuse liikmele laenu (kui seda ei tehta osaluse ostuks)? Olen lugenud, et maksuametit huvitab ainult intress.

4) Üks küsimus ka äriregistrist kustutamise kohta. Kui OÜ on jätnud majandusaasta aruande esitamata või mingil muul põhjusel kustutatakse Äriregistrist. Millised maksukohustused kaasnevad?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

1) Põhimõtteliselt on jah raha kassas võimalik maksta omanikele välja dividendidena, kuid sellisel juhul lisandub dividendidelt tasumisele kuuluv tulumaks 21/79. Kasulikum oleks kassas olev raha maksta likvideerimise käigus omanikele jaotisena välja ning tasuda füüsilise isiku tulumaks 21%.

2) Väärtust või kasutust omava vara maha kandmine ei ole äriühingule majanduslikult põhjendatud ega kooskõlas hea raamatupidamistavaga, põhjustades äriühingule kahju. Vara võib võõrandada nii omanikele kui ka juhatuse liikmetele, kuid vastavad tehingud peavad vastama üldistele turutingimustele. Vara saab omanikele välja maksta ka likvideerimisjaotisena.

3) Osaühing ei või laenu anda oma osanikule (kui osalus ületab 5%), juhatuse liikmele, nõukogu liikmele ega prokuristile.

4) Äriühingu registrist kustutamisega ei kaasne eraldi täiendavaid maksukohustusi, kuid majandusaasta aruande tähtaegselt mitte esitamisel võidakse juhatuse liiget trahvida või äriühing registrist kustutada. Äriühingu registrist kustutamisega kaob äriühingu õigusvõime ning seega ei saa äriühing enam edaspidi tehinguid teha.