Äriõigus


Küsimus: Kuidas müüa oma osa osaühingus, et saada õiglast hinda?05.05.2013

Sooviksin jääda eemale tööst ja oma 20 % osaluse hästi tegutsevas osaühingus müüa teisele e. suurosanikule, aga tema pakkumine oli aktsia nimiväärtusest natuke kõrgem. Firmal on olulisel määral maad ja kinnisvara lisaks tehnikale, seega koguväärtus üsna suur. Aastate jooksul me selle firma ka koos üles ehitasime ja korralikku kasumisse viisime. Kuidas nüüd oleks mul võimalik oma osa e. õiglasemat hinda müügil saada? Kas ostu-müügi ebaõnnestumise korral jääb kogu varandus ainult sellele ühele suurosanikule?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osa võõrandamine Teie poolt soovitud tingimustel teisele osanikule saab toimuda vaid vastava kokkuleppe saavutamisel. Sundkorras ei ole võimalik kaasosanikku Teie osalust ostma sundida. Soovitan kaaluda osaluse müümist mõnele kolmandale isikule, mille teostamisel on kaasosanikul ostueesõigus samadel tingimustel. Kui kaasosanik ei soovi enda kõrvale uut võõrast osanikku, siis on tal võimalik kasutada ostueesõigust ning Teie osalus siiski soovi korral omandada.