Äriõigus


Küsimus: FIE ühinemine osaühinguga20.04.2011

Soovin lõpetada tegevuse FIE-na ja jätkata tegevust juba olemasoleva osaühingu all. Sisuliselt oleks tegemist ühinemisega, kus kõik õigused ja kohustused läheksid üle osaühingule.
Kuidas sellist ühinemist läbi viia?

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

ÄS § 391 järgi äriühing (ühendatav ühing) võib ühineda teise äriühinguga (ühendav ühing). Seega saavad ÄS mõistes ühineda ainult äriühingud. ÄS § 2 lg 1 järgi on äriühinguks täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Seega ei ole FIE äriühing ÄS mõistes ning ei saa ka ühineda teise äriühinguga. FIE vara üleandmiseks OÜ-le tuleks kaaluda mittevaralist sissemaksu (ÄS § 142), kinget, müüki vms.