Äriõigus


Küsimus: Juhatuse liikme vastutus ja konkurentsikeeld25.04.2011

Juhatuse liige A tagandati äriühingu B juhatusest. Kolme päeva möödudes asutas tagandatud juhatuse liige A uue äriühingu, mille osanikuks ja juhatuse liikmeks ta on.
Kas Äriseadustiku § 185 (konkurentsikeeld) ja 186 (ärisaladuse tagamine) mõistes on võimalik nõuda juhatuse liikmelt A tekitatud kahju hüvitamist? Juahtuse liikmel A puudus allkirjastatud juhatuse liikme leping.

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustik ei sätesta juhatuse liikmele otseselt konkurentsikeeldu peale isiku äriühingu juhatusest tagasikutsumist. Sellekohase piirangu saab sätestada juhatuse liikme lepingus, mida käesoleval juhul aga ei ole tehtud. Ärisaladuse hoidmise kohustus on juhatuse liikmel tähtajatult, mistõttu juhul, kui on võimalik tõendada äriühingule kahju tekitamist, saab vastavasisulise kahju ka juhatuse liikmelt sisse nõuda. Oluline on aga kahju nõudmise puhul jälgida, kas kahju tekkimise ja juhatuse liikme tegevuse vahel eksisteerib põhjuslik seos ja piisav tõendusmaterjal.