Äriõigus


Küsimus: FIE-st osaühinguks26.04.2011

Tere,
Senini on osaühingu asutamise miinuseks olnud tekkepõhine raamatupidamine, nüüd saavad ka oü-d kassapõhist raamatut pidada ja küsimus: kas fie-st oü-ks saab lihtsustatud korras üle minna või pean jätma fie "tuksuma" ja alustama oü-ga? Kas EAS-i starditoetus kehiks ka mulle?
Olen käibemaksu kohuslane ja tegelen elektritöödega, oman pädevust ja registreeringut, fie umbes 10 aastat.
Tänades, M

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 391 lg 1 järgi võib üks äriühing (ühendatav ühing) ühineda teise äriühinguga (ühendav ühing). ÄS § 478 lg 1 järgi võib ühe äriühingu ümber kujundada teist liiki äriühinguks, kuid erandina ei ole lubatud tulundusühistu ümberkujundamine ega tulundusühistuks ümberkujundamine. Seega on ÄS järgi ühinemised ja ümberkujundamised võimalikud vaid erinevate äriühingute vahel või ühest äriühingu vormist teise. ÄS § 2 lg 1 sätestab äriühingute liigid, mille kohaselt on äriühinguteks täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi FIE) ei ole äriühing ÄS mõttes. Seega ei ole FIE'l võimalik ühineda ühegi äriühinguga ja samuti ei ole võimalik FIE't ümber kujundada ühekski äriühinguks. Soovi korral jätkata edaspidi tegutsemist läbi OÜ tuleks asutada uus OÜ ning vastavasisulist majandustegevust edaspidi lihtsalt teostada läbi OÜ. Kõik senised nõudeõigused on võimalik OÜ-le üle anda, kuid kõikide seniste kohustuste eest jääb endiselt vastutama FIE. EAS-i starditoetuse osas palun uurige täpsemalt EAS-ist ja tutvuge infoga aadressil http://www.eas.ee/index.php/ettevotjale/alustamine/perioodi-2007-2013-stardi-ja-kasvutoetuse-programm/ueldjutt