Äriõigus


Küsimus: Osakapitali vähendamise põhjendamine26.04.2011

Osaühingu osakapitali suurus on 140 000 krooni. Nüüd eurole üleminekuga seoses vähendaks osakapitali 2500 eurole s.o. 40 000 krooni. Osaühingul on üks omanik. Esitan Äriregistrile avalduse sooviga osakapitali vähendada. Kas ma pean ka vähendamise otsust põhjendama? Reaalne soov on omanikule raha välja maksta.
Kas siis tuleb oodata Äriregistri otsust ja positiivse otsuse puhul võib osanikule 100 000 krooni välja maksta?

Ette tänades!

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Osakapitali vähendamise otsust ei pea üldjuhul põhjendama. Kui osakapitali vähendamine toimuks näiteks lähima võimaliku summani eurodes, siis oleks kasulik otsust vastavasisuliselt põhjendada, sest sellisel juhul oleks osakapitali vähendamine kuni 2011 aasta lõpuni võimalik ilma riigilõivuta (17,90 eurot). Äriseadustiku § 200 lg 3 järgi loetakse osakapital vähendatuks kande tegemisel äriregistrisse. Seega tuleks korrektsuse huvides reaalse väljamakse tegemisega oodata kuni osakapitali vähendamise otsuse kandmiseni äriregistrisse.