Äriõigus


Küsimus: Osaühingu põhikirja täielik muutmine09.05.2011

OÜ põhikiri on koostatud 2003 aastal. On pikk ja kordab enamasti äriseadustiku punkte. Soovin muuta põhikirja lihtsaks, lühikeseks. OÜ-l on üks osanik.
Kas nüüdsete nõuete järgi ei pea enam kirjutama välja kõik tegevusalad?
Kas on õige tegutsemine:
1.osanike otsus põhikirja muutmise kohta (sh. kroonid eurodeks pole vist põhjust eraldi välja tuua),
2.avaldus põhikirja muutmise kohta, et kustutada tühistada ja registreerida uus põhikiri.
3.allkirjastatult uus põhikiri.
4.tasuda riigilõiv ja allkirjastatud maksekorraldus (või sobib lihtsalt panga maksekorraldus).

Vastus: Jüri Sirel, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Põhikirja enam tegevusalasid märkida vaja ei ole ja peale asutamist teavitatakse Äriregistrit oma tegevusaladest iga-aastases majandusaasta aruandes. Põhikirja muutmiseks on vaja vormistada osanike koosoleku otsus/protokoll ning juhul, kui põhikirja tehakse peale redaktsiooniliste muudatuste ka selliseid olulisi muudatusi, mida kajastatakse ka B-kaardil (nt osakapitali suurus, osakapitali vääringu muutumine, ärinime muutumine, juhatuse või nõukogu liikmete arvu muutumine jms), siis on soovitatav kõik sellised muudatused eraldi välja tuua. Muude muudatuste osas piisab, kui sisestada otsusesse üldine punkt põhikirja uue redaktsiooni kinnitamise kohta, ka lisada põhikirja uus redaktsioon. Seejärel tuleb tasuda riigilõiv ning selle tõendamiseks piisab riigilõivu tasumise maksekorralduse koopiast (nt interneti väljatrükk), millelt on näha makse arhiveerimistunnus. Avalduse põhikirja muutmise registreerimiseks saab esitada kas notari vahendusel või ID-kaardiga ettevõtjaportaali kaudu. Juhul, kui osaühingu osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis tuleb enne avalduse Äriregistrile esitamist teavitada ka Eesti väärtpaberite keskregistrit osakapitali muutmisest.