Äriõigus


Küsimus: Kuidas peaks ainuosanik vormistama osaühingu juhatuse liikme tagasikutsumise ja enda määramise?17.01.2014

Tere!
Tavaolukorras kutsutakse kokku osanike koosolek, hääletatakse ja otsus protokollitakse. Äriregistrisse esitab avalduse muudatuste tegemiseks mõni teine juhatuse liikmetest.
Kuidas aga toimida juhtumil, kus osaühingul on 1 osanik ja juhatuses on 1 liige? Osaniku soov on praegune juhatuse liige tagasi kutsuda ja ennast juhatuse liikmeks määrata. Kas ainuosanikul on võimalus ise seda toimingut teha ja avaldust äriregistrile esitada või peab ta seda tegema notari abil? Milline dokument koostatakse osanike koosoleku protokolli asemel?

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

ÄS § 173 lg 6 kohaselt, Kui osaühingul on üks osanik või kui lisaks temale on osanikuks vaid osaühing ise, võib otsuseid vastu võtta, järgimata ÄS §-s 170, § 171 4.–6. lõikes, §-s 172 ning k § 173 1.–4.1. lõikes sätestatut. Sel juhul tuleb otsus vormistada kirjalikult ja allkirjastada osanike poolt ning selles tuleb märkida muu hulgas osanike nimed ja häälte arv, samuti otsuse tegemise aeg. Kui osanike otsus on aluseks juhatuse liikme valimisele, peab ühe osaniku allkiri olema notariaalselt kinnitatud. Allkirja notariaalset kinnitamist asendab otsuse digitaalallkirjastamine eelmises lauses nimetatud isiku poolt. ÄS § 173 4.2. lõiget kohaldatakse juhatuse liikme valimisele vastavalt.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Tanel Melk & Partners Law Firm`i poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@melk.ee.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee