Äriõigus


Küsimus: Millised on tõhusad sanktsioonid, et kaitsta aastaaruandeid mitteesitava osaühingu võlausaldajaid?28.01.2014

Osaühing on jätnud majandusaasta aruanded esitamata nii 2011 kui ka 2012 aastate eest.
1. Millised on tõhusad sanktsioonid, et kaitsta võlausaldajaid? Hoiatus vastavalt ÄS §60 järgib 6 kuulist tähtaega ja ei ole efektiivne. Trahvid? Millised on summad, määramise ajad ja kes neid määrab?
2. Kas tõesti peab hoiatuse või trahvi tegemiseks olema enne Maakohtule tehtud kellegi kirjalik avaldus?
3. Kas piirkonna Maakohtu järelvalve teostaja on või ei ole kohustatud jälgima ettevõtete majandusaruannete tähtaegset esitamist iseseisvalt? Miks ei ole 3 aasta jooksul Maakohtu poolt reageeritud?
Tänan.

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Teie kirjeldatud olukorras on kõige mõistlikum teha võlausaldajal vastava piirkonna maakohtu registriosakonnale pöördumine, milles palub kohustada osaühingut registrist kustutamise hoiatusel esitama majandusaasta aruande registriosakonna määratud tähtaja jooksul. Samuti on mõistlik samas pöördumises mainida, et võlausaldajal on osaühingu vastu nõue, mistõttu pole võimalik osaühingut registrist kustutada likvideerimismenetluseta.

Täpsemalt reguleerib neid küsimusi äriseadustiku § 60.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Tanel Melk & Partners Law Firm`i poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@melk.ee.


Tanel Melk
Tanel Melk & Partners Law Firm
juhtivpartner

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@melk.ee
www.melk.ee