Äriõigus


Küsimus: Kas ilma sissemakseta asutatud osaühingu korral tuleb see sissemakse kindlasti ühel päeval sisse maksta?03.04.2014

Osaühing on ostetud valmisfirmana ja mitterahalise sissemaksega. Palun selgitage, kas tuleb kindlasti nö ühel päeval see sissemakse rahas teha? Saan aru, et kui ei tee, siis jääbki üles märge, et asutatud sissemakseta, mis omakorda tähendab, et kui OÜ-l tekib kohustustega probleeme, siis hakatakse omanikule nõudeid esitama. Kas on veel midagi millele peab tähelepanu pöörama? Kui aga jääbki rahalise sissemakseta, siis jääb lihtsalt võlg osanike vastu üles nii kaua kuni tehakse rahaline sissemakse? Olen lugenud, et kui ei tehta sissemakset, siis ei tohi osanikele mingeid väljamakseid teha. Kui aga on olemas samaväärne vara (2500€) nt auto, kuidas see siis sissemaksena kajastada? Millised on toimingud mida tuleb enne ja pärast teha? Kas oskate soovitada sel teemal artiklit või konkreetseid juhiseid, kust saaks lugeda, mida ja kuidas tuleb teha mitterahalise sissemakse korral. Seaduses on küll kirjas mitmeid kohti mitterahalise osakapitali kohta, kuid konkreetseid juhiseid kahjuks pole leidnud. Loodan, et oskate aidata. Palun samuti infot selle kohta, et kust oleks võimalik saada tasuta juriidilist abi selles valdkonnas.

Vastus: Tanel Melk, partner/jurist, Advokaadibüroo LMP OÜ, www.lmp.ee

Esmalt soovitan Teil tutvuda OÜ põhikirjaga. Seal peaks olema kirjas, millal toimub osakapitali sissemaksmine. Enamasti peab see olema tehtud kas konkreetseks tähtajaks või osaühingu vastu nõude esitamisel. Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, vastutab ta osaühingu ees osaühingu kohustuste eest tasumata sissemakse ulatuses, kui osaühingu kohustust ei ole võimalik täita osaühingu vara arvel.

Kuni osanik ei ole sissemakset täielikult tasunud, on osanikul keelatud võtta välja dividende, kuid muu tasu (töötasu, juhatuse liikme tasu) maksmine on osanikule lubatud.

Osakapitali sissemakse tegemine võib toimuda rahas või mitterahalise sissemaksega (seda küsimust reguleerib OÜ põhikiri). Kui mitterahaline sissemakse on lubatud, võib mitterahaliseks sissemakseks olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Seega auto on selleks sobiv. Mitterahalise sissemakse tegemisel tuleb asja omandiõigus anda üle OÜ-le.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Tanel Melk
Advokaadibüroo LMP
partner/jurist

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee