Äriõigus


Küsimus: Kes kinnitavad osaühingu majandusaasta aruande, kas osanikud või tegevjuhtkond?04.04.2014

Tere,
Osaühingul on kaks osanikku, 50-50 %, üks osanik on juhatuse liige, teine ei ole. Äriseadustik § 168 ütleb, et majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotus kuulub osanike pädevusse, raamatupidamise seadus § 25 on kirjas, et majandusaasta aruande kinnitab tegevjuhtkond ehk siis juhatus. Kes siis?
Tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Majandusaasta aruande koostamise eest vastutab juhatus, kuid selle kinnitab üldkoosolek. Seega juhatus peab tagama, et majandusaasta aruanne oleks õigeaegselt koostatud ning seejärel kutsuma kokku osanike koosoleku, kus majandusaasta aruanne kinnitatakse.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee