Äriõigus


Küsimus: Kas Eesti seadusandlus võimaldab osakapitali suurendamist läbi kindlustuse?08.04.2014

Tere. Olen uurinud erinevatest asutustest ja püüdnud leida vastust järgnevale küsimusele.
Osakapitali suurendamine ettevõttes on võimalik läbi rahaliste sissemaksete ning läbi mitterahaliste vahendite. Mitterahalised vahendid on kinnisvara, seadmed, aktsiad jne.
Poola ja Läti seadusandlus lubab suurendada osakapitali läbi kindlustuse. Kas Eesti seadusandlus üldse võimaldab osakapitali suurendamist käsitledes kindlustust kui sellist? Millised võimalused on osakapitali suurendamiseks kasutades mitterahalisi vahendeid ?
Ette tänades

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Läti ja Poola õigust ma ei tunne, kuid Eesti äriseadustiku kohaselt võib mitterahaliseks sissemakseks olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja osaühingule üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet (§ 142 lg 1). Teie küsimusest küll täpselt ei selgu, kuidas toimuks osakapitali suurendamine kindlustusega, kuid olen seisukohal, et tegemist ei oleks ilmselt õigusega, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Osakapital peab koosnema varast, mida makseraskuste korral on võimalik müüa, et võlausaldajate nõuded rahuldada.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee