Äriõigus


Küsimus: Millal ja kuidas tasutakse osa võõrandamislepingu sõlmimisel müüdava/ostetava osa eest?10.04.2014

Millal ja kuidas tasutakse osa võõrandamislepingu sõlmimisel müüdava/ostetava osa eest? Kas osa eest on võimalik tasuda sularahas: müüb praegune osanik ja ostab uus osanik, kes hetkel on tegutsenud ettevõttes prokuristina ja nende vahel on arveldatud sularahas enne kui minnakse notarisse. Või peab see sularaha tehing leidma aset notari silme all? Või tuleb siiski tasuda panga kaudu? Teiseks, kui osa suurus on 2500 eurot, siis milline oleks nn õiglane hind osa müügiks. Arvestades asjaolu, et müüja osanik on olnud ettevõtte tegevuses passiivne ja ostja (praegu prokurist) on panustanud ettevõtte toimimisse? Kas müüa tuleb kindlasti vähemalt sama suure summaga kui on osa väärtus, või võib see kokkuleppel olla ka väiksem? Tänan vastuse eest.

Vastus: Keijo Lindeberg_, juhtivpartner/vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Osa hind on poolte kokkuleppe küsimus ja see sõltub eelkõige OÜ majanduslikult olukorrast (vaadatakse ettevõttele kuuluvat vara, rahavooge ja kasumit). Maksejõuetu OÜ 2500 EUR osa väärtus võib olla nt 1 EUR, suurt kasumit teeniva OÜ osa väärtus aga 2500 EUR-st ka sadu või tuhandeid kordi suurem.

Osa eest tasumine on samuti poolte kokkuleppe küsimus ning seadus seda ei reguleeri. Kõige turvalisem on tasuda raha notari deposiiti ehk pärast lepingu allkirjastamist teeb notar ise müüjale ülekande. Sellega kaasnevad samas lisakulud. Tasu maksmise vorm sõltub eelkõige selles, palju pooled teineteist usaldavad.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.


Keijo Lindeberg
Advokaadibüroo LMP
juhtivpartner/vandeadvokaat

Tallinn & Tartu
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee