Asjaõigus


Küsimus: Kas kaasomanik saab oma mõttelisele osale seada hüpoteeki ilma teiste nõusolekuta?03.10.2014

Tere!
Oleks soovinud vastust kahele küsimusele.
1.Mulle kuulub kaasomandist 2/4 ja teistele kahele kaasomanikule vastavalt 1/4 omandist, kas otsuste tegemisel on meie hääled võrdsed, või on minul 2 häält ja teiste kahel kummalgi 1 hääl?
2.Avastasin kinnisturegistrist, et üks kaasomanikest on juba 2007 a. seadnud hüpoteegi summas 987000 krooni oma mõttelisele osale, vaatamata sellele, et meil pole kasutuskorra notariaalset lepingut sõlmitud ja teised kaasomanikud polnud sellest teadlikud. Küsimus on, et
kuidas selline tegevus võib kahjustada minu omandit ja kas mul on võimalik selle vastu midagi ette võtta?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Teil on kaks häält ja teisel kahel kaasomanikul on kummalgi üks hääl. Hüpoteek on seatud teise kaasomaniku osale, mitte teie osale. Lisaks, hüpoteek on seatud mõttelisele osale, mitte reaalosale. Kasutuskorra kokkulepe ei muuda mitte kuidagi mõttelisi osi. Mõttelist osa ei olegi võimalik reaalselt tajuda, sellest annab aimu ka tema nimetus. Hüpoteek puudutab üksnes seda kinnistu osa, millele see on seatud ehk siis antud juhul naabri mõttelist osa ha teie õigusi see ei kahjusta. Seetõttu saabki mõttelisele osale seada hüpoteegi ilma naabrite nõusolekuta.