Asjaõigus


Küsimus: Kuidas peab korraldama kaasomandis maja valitsemise, kus on 3 omanikku ja 7 korterit?23.02.2015

Tere,
Olukord on järgmine: on eramaja, millel on 3 omaniku ja 7 korterit. Minu ema ühe omanikuna elab püsivalt selles majas, kes pidevalt hoiab maja asjadel silma peal, organiseerib siis absoluutselt kõike (alates koristamisest, prügiveost kuni suuremate töödeni). Teised 2 omaniku üürivad lihtsalt "oma" kortereid välja ja käivad ainult raha korjamas - tegemist on mõtteliste osadega ja mingeid üürilepinguid ei ole vormistatud.
Ühesõnaga, minu ema ei jaksa enam nende teiste osanike ja üürnikega võidelda ja nende tagant organiseerida, et kõik oleks koristatud jne.
Millised võimalused on teisi osanike survestada? Kui ema ütleb, et ei soovi majja võõraid inimesi/üürilisi, kuidas seda reaalselt takistada? Kui majas ongi hetkel sees võõrad inimesed, keda me näiteks ei soovi, kuidas me saame nad lihtsalt nö välja tõsta?
Kui "üürilisele" öelda, et soovime tema lahkumist majast siis ta saadab "viisakalt" metsa ja ütleb, et temal on teise omanikuga kokkulepe. Kas Politsei saab inimese korterist kasvõi jõuga välja tõsta, kui mingit muud varianti ei ole?

Tänades,

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Asjaõigusseaduse alusel on kaasomanike osad ühises asjas võrdsed.
Kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust. Üüritulu on kaasomandist saadav kasu.

Teie küsimusest nähtuvalt ei ole eelduslikult kaasomanike kokkulepet üürnike suhtes tehtud, seega kuulub teie osale vastav osa teiste omanike üüritulust ka teile.

Kaasomanikul on ühise asja suhtes kolmandate isikute ees kõik omaniku õigused. Kolmandateks isikuteks on siinkohal ka üürnikud. Seega on teil ka õigus nö oma arvamust avaldada, sest ka teie olete väljaüüritud osa omanik.

Kaasomanikud valdavad ühist asja kokkuleppel. Kui teil on raskusi kokkuleppe saavutamisega, soovitame kaaluda kaasomandi lõpetamist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee