Asjaõigus


Küsimus: Mida teha, kui sooviks kaasoamandis maja korda teha, kuid teisel kaasomanikul puudub igasugune huvi?23.03.2015

Tere,
Õega pooleks on päritud korter ja maja. Sooviks korterit müüa ja maja korda teha ja välja osta, kuid õde elab Soomes ja ei soovi juba aastaid ühendust võtta, väldib igasuguseid kontakte, samas maja laguneb ja vajab tõsist remonti, 7 aastat kütmata jne. Mida teha? Aitäh

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Esmalt võiks ikkagi kuidagi õega ühendust üritada saada, kuid kui ta seda kindlalt väldib ning mingile kohtuvälisele kokkuleppele ei ole võimalik jõuda, siis on variant kaasomandi lõpetamine ja vara jagamine kohtu kaudu AÕS § 76 ja § 77 alusel.

AÕS § 76 lg 1 kohaselt on kaasomanikul õigus igal ajal nõuda kaasomandi lõpetamist.

AÕS § 77 lg 1 kohaselt jagatakse kaasomandi lõpetamisel asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele.

Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet kaasomandis oleva asja jagamise viisi suhtes, otsustab kohus hageja nõudel kas jagada asi kaasomanike vahel reaalosades, anda asi ühele või mitmele kaasomanikule, pannes neile kohustuse maksta teistele kaasomanikele välja nende osad rahas, või müüa asi avalikul või kaasomanikevahelisel enampakkumisel ning saadud raha jagada kaasomanike vahel vastavalt nende osa suurusele.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee