Asjaõigus


Küsimus: Kas kaasomanikul on õigus keelata teisel kaasomanikul majja "sisse kirjutada" oma poega?06.04.2015

Tere!
Ema (olen ema vanem poeg) elab isaga (surnud) abielu kestel ehitatud maamajas. Isa pärandas oma osa minu vennale tingimusega, et ema pärandab oma osa minule. Nüüd soovin end ema juurde sisse kirjutada, et teda vajadusel hooldada ja teha maamajas vajalikke töid. Kas minu vennal on õigus keelduda nõusoleku andmisest minu sissekirjutamiseks ema juurde? Ja kas juhul, kui ema teeb mulle kinkelepingu, pean ma tasuma tulumaksu kohe või alles pärast ema surma?
Tänan vastuste eest!

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Hetkel on maamaja teie ema ja venna kaasomandis, mõlemale kuulub ½ majast.

Vastavalt AÕS § 73-le on kaasomanikul õigus temale kuuluvat mõttelist osa ühises asjas võõrandada, pärandada, pantida või muul viisil käsutada.

Seega, sissekirjutuse võib teha teie ema ning üldjuhul ei tohiks saada teie vend ema kui teist kaasomanikku keelata.

Kinkelepingu puhul tekib tulumaksu tasumise kohustus siis, kui võõrandate kinnistu. Sellist olukorda reguleerib TuMS § 15 lg 1, mis sätestab, et tulumaksuga maksustatakse kasu võõrandatava ja varaliselt hinnatava eseme müügist.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee