Asjaõigus


Küsimus: Kuidas saada ühisvara ainuomanikuks kui eksabikaasa ei ole 1984 aastast Eestis käinud ja asukoht teadmata?20.04.2015

Tere,
Mul on küsimus ühisomandi (kinnisvara) võimalikust lõpetamisest. Ema abiellus 1982 a. Eestis välismaalasega. 1984 aastal lahkus tema abikaasa (minu isa), olles veel abielus, tagasi kodumaale. Vahepeal olid kontaktis, kuid siis kadus kontakt jäädavalt. 1990-nda lõpu poole sai ema oma elupinna erastada ja lasi kirjutada oma nimele.
2000. aasta alguses lahutas ta oma abikaasast kohtu kaudu (kohtuprotsessi ajal püüti mehega/ema abikaasaga kontakti saada, kuid tulutult). Seda siis vanade kontaktide põhjal. Lõpuks sai ema kohtu kaudu lahutuse, kuid sel ajal ei pööranud toonane jurist tähelepanu, et kas on ka vara jagada, seega jäi minu isa ka elupinna omanikuks. Siinkohal ütlen, et aastast 1984 ei ole isa kordagi Eestis käinud ja ta ei oma Eesti kodakondsust ning igasugune kontakt puudub.
2007. a saime teada, et ema elupind on tema eksabikaasaga ühisvara, kuna ema erastas selle abielu ajal. Tookord pidasime nõu juristiga, ja tema sõnul saab 30a möödudes, mil teisest omanikust ei ole mingit kontakti, kohtu kaudu ühisvara teha ainuomandiks.
Nüüd on aasta 2015, möödas juba 31 aastat ja seega soovime teada millised on võimalused, et saada kinnisvara ainuomanikuks?
Mida peab selleks tegema ja kas 30 a väide vastab tõele?
Oleme teadmatuses ja ei tea kust otsast alustada.
Vastust ootama jäädes,

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Eeldan, et teie toonane jurist võis pidada silmas sätet, mis reguleerib kinnisasja omandamist igamisega.

Asjaõigusseaduse § 124 lõige 1 sätestab, et kui isik on 30 aastat katkematult vallanud kinnisasja, mis ei ole kantud kinnistusraamatusse või mille omanikku kinnistusraamatust ei nähtu või mille omanik oli enne valdaja poolt valduse saamist surnud ja 30 aasta jooksul ei ole tehtud kinnistusraamatusse niisugust kannet, mille tegemiseks on vajalik omaniku nõusolek, võib valdaja nõuda enda kandmist kinnistusraamatusse kinnisasja omanikuna.

Ehk teie ema saaks nõuda enda kandmist kinnistusraamatusse antud kinnisasja ainuomanikuna kui ta on 30 aastat katkematult kinnisasja vallanud ehk näiteks korteris sees elanud, kommunaalmakseid tasunud jne, kuid antud sättest tulenevalt peab olema tegemist olukorraga, kus kinnisasi ei ole kantud kinnistusraamatusse või mille omanikku kinnistusraamatust ei nähtu või mille omanik oli enne valdaja poolt valduse saamist surnud.

Siinkohal võiksite konsulteerida kinnistusosakonnaga, et kas teie juhtumile ka antud säte kohaldub. Kui jah, siis enda omanikuna kinnistusraamatusse kandmiseks peab teie ema esitama nõude.

Vastavalt AÕS § 124 lõikele 2 esitatakse nõue kande tegemiseks AÕS § 124 1. lõikes märgitud alustel kohtule, kes määrab üleskutsemenetluses aja vastuväidete esitamiseks ja avaldab vastava kuulutuse. Kui määratud tähtajal vastuväiteid ei esitata või need tagasi lükatakse, teeb kohus määruse, mis on kinnistusraamatusse kande tegemise aluseks.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee