Asjaõigus


Küsimus: Kuidas lõpetada kaasomand, kui teine kaasomanik viibib kinnipidamisasutuses?22.04.2015

Tere! Soovin lõpetada kinnistu kaasomandit, kuid teine kaasomanik viibib kinnipidamisasutuses veel pikka aega. Hoone laguneb, on kütmata. Elan ise püsivalt sees, kuid teisele kaasomanikule kuuluvas osas ma mõistagi midagi teha ei saa. Kas saab esitada kaasomandi lõpetamise avalduse, kui teine omanik ilmselt ei oleks nõus lõpetamisega? Samuti puuduvad tal võimalused (ka välja saades) ise väljaostuks või hoone parandamiseks. Äraoleku ajal sai ta pärandusena veel osa samast kinnistust (pärand on vastu võetud), kuid see on kinnistusregistris vormistamata ja selle osa omanik on surnu. Kas segane seis kinnistusraamatus võib mõjutada kaasomandi lõpetamise käiku? Kust ja kuidas peaks alustama kaasomandi lõpetamise protseduuri?
Vastuse eest ette tänades.

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Vastavalt asjaõigusseaduse § 76 lg-le 1 on kaasomanikul õigus nõuda kaasomandi lõpetamist igal ajal.

AÕS § 77 sätestab, et kaasomandi lõpetamisel jagatakse asi vastavalt kaasomanike kokkuleppele. Kui kaasomanikud ei saavuta kokkulepet, otsustab kohus hageja nõudel asja jagamise.

Seega peaksite pöörduma kohtusse kaasomandi lõpetamise nõudega.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee