Asjaõigus


Küsimus: Kuidas piirata teise kaasomaniku pidutsemist meie ühisel kinnistul ja majas?28.04.2015

Tere,
2013.a sain mina koos vennaga pärandiks kinnistu - mõlemale kuulub kinnistust 50% suurune mõtteline osa. Kinnistul asub nii maja kui ka mets. Kinnistu on üks tervik, midagi kellelegi välja mõõdetud ei ole. Mina sooviksin kinnistul asuvat maja endale - tegin ettepaneku, et ostan temalt maja osa ära. Vend seda ei soovinud, kuna ka tema oleks huvitatud minu maja osa väljaostmisest. Minu esimene küsimus oleks - kas minu vennal on õigus kinnistule ja majja kutsuda minult luba küsimata ja luba saamata minu jaoks võõraid inimesi ja nendega seal pidutseda (pidutsemine kestab mitu päeva)? Kas ma saaksin sellisele tegevusele kuidagi piirangu seada kuna see häirib mind? Teine küsimus on seotud metsaga. Kas vennal on õigus minult luba küsimata ja minult luba saamata metsa raiuda ja seda müüa? Kuidas ma saaksin sellist käitumist ennetada ja/või takistada?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Hetkel on kinnistu teie ja teie venna kaasomandis AÕS § 70 lg 3 mõistes.

AÕS § 72 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja kokkuleppel. Samuti sätestab lõige 3, et kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust.

Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste kaasomanike õiguste kahjustamisest.

AÕS § 71 lg 2 kohaselt kuulub kaasomanikule tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust kui kaasomanike kokkuleppega ei nähta ette teisiti. Kui te vennaga mingeid kokkulepped metsa osas teinud ei ole, kuulub pool müügist saadud tulust teile.

Teie olukorras võiks kaaluda ka kaasomandi lõpetamist AÕS § 76 mõistes. Seda saab teha omanikevahelise kokkuleppega, selle mittesaavutamisel tuleb pöörduda kohtusse asja jagamiseks.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee