Asjaõigus


Küsimus: Kuidas alustada kaasomandis oleva maa jagamist reaalosadeks, kui teine kaasomanik on ka nõus?18.05.2016

Soovin jagada kaasomandis oleva looduskaitsealal asuva metsamaa reaalosadeks. Millest ma peaksin alustama? Kaasomanik on täna nõus maa jagamisega. Kuidas käituda juhul kui ta taganeb nõusolekust enne lõplikku vormistamist?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Esmalt on oluline kindlaks teha, kas kinnisasja reaalosadeks jagamine on maakorralduslikult ja tehniliselt võimalik (näiteks tuleb maa jagamisel tavaliselt arvestada kinnistute minimaalse suurusega ja kinnistule juurdepääsuga). Seejärel tuleks pöörduda maamõõtja poole, kes moodustab uued katastriüksused ning kui vastavad üksused on moodustatud, peaksite pöörduma notari poole, kes viimaks kinnistu kaasomanike vahel ära jagab. Kui kaasomanik siiski kinnistu reaalosadeks jagamisega ei nõustu, on Teil võimalik pöörduda oma nõudega kohtu poole AÕS § 77 lg 2 alusel.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee