Asjaõigus


Küsimus: Kas pean kaasomanikuna andma nõusoleku teise kaasomaniku soovile ehitada majale juurdeehitis?17.10.2016

Mulle kuulub sugulasega kaasomandis kinnistu (2400m2)koos elamu jms-ga. Minule kuuluv kaasomand on 1/4. Nüüd soovib üks kaasomanik (kellele kuulub 1/2) teha ca 100 m2 ehitisaluse pinnaga hoonele ca 120 m2 ehitusaluse pinnaga juurdeehitise ja küsib minult nõusolekut. Lisaks soovib ta kasutusse võtt olemasoleva hoone pööningu. Mida see minu kui kaasomaniku jaoks tähendab ja kas sellises ulatuses minule piirangute tekitamine eeldaks ka mingit hüvitamist? Lisaks küsiks, kas sellises mastaabis projektile nõusoleku andmise eeldamine on kooskõlas üldiste põhimõtetega, et:
- Kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust.
- Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste kaasomanike õiguste kahjustamisest.

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel AÕS § 72 lg 1 järgi.

Seega on mõistlik suuremate projektide puhul kokku leppida kaasomandi kasutuskord, valdamine ja muud tingimused ning see notariaalselt kinnitada.

Kui kokkulepet ei ole, ei tohi kaasomanik asja kasutada nii, et see takistab teiste kaasomanike kasutust.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee