Asjaõigus


Küsimus: Kes ütleb, kas kinnisasja reaalosadeks jagamine on maakorralduslikult ja tehniliselt võimalik?17.10.2016

Tere,
Maja on kaasomandis 3 omaniku vahel. Igal on 1/3 mõttelist osast. Välisvaatest moodustab maja ühe tervikliku. Omanikel on eraldi sissepääsud, mis läbivad ühiskasutusel olevast hoovist. Omanikud soovivad moodustada korteriomandid, kuid Linnaplaneerimisametist sain vastuse, et alguses peab esitama projekteerimistingimused, saama sellele aktsepteerimise Linnavalitsuseameti poolt ja tegema selle alusel korda maja fassaadi kogu ulatuses. Peale seda väljastatakse kasutusluba ja alles peale kasutusloa saamist saab teha korteriomandit. Kas selline korraldus vastab tõele? Lisaks teised kaasomanikud ei ole nõus fassaadi korda tegemisega. Kas maamõõtja oskab vastata, kas tehniliselt on võimalik tekitada 3 korteriomandit?

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Saan teie küsimusest selliselt aru, et antud juhul ei ole ehitisel kasutusluba. Kuid enne kui korteriomandeid saab looma hakata, on vajalik, et ehitisel oleks olemas kasutusluba.

AÕS § 72 lg 4 järgi on kaasomanikul õigus teha asja säilitamiseks vajalikke toiminguid teiste kaasomanike nõusolekuta, kuid ta võib teistelt kaasomanikelt nõuda asja säilitamiseks vajalike kulutuste hüvitamist võrdeliselt nende osadega.

Seejärel kontrollib linnavalitsus esitatud dokumentide põhjal, kas korteriomanditeks jagamine on võimalik.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee