Asjaõigus


Küsimus: Kas on tõesti nii, et kirjuta notari juures testament valmis ja keegi ei kontrolli, kas sul see kinnisvara vms üldse on?20.10.2016

Kas on tõesti nii, et kirjuta notari juures testament valmis ja keegi ei kontrolli, kas sul see kinnisvara vms üldse on? Üks tuttav tegi testamendi, et maja jääb tütrele ja korter pojale, hiljem ise maad uurides selgus aga, et korter polegi tolle inimese nimel.

Vastus: Piret Pallo, vandeadvokaat, Advokaadibüroo LMP, www.lmp.ee

Pärimisseadusest tulenevate notari ametitoimingute korra § 10 järgi tehakse päringud pärandaja õiguse ja kohustuste kohta.

Need päringud tehakse aga pärimismenetluse käigus, st kui pärimismenetlus on algatatud, on notaril kohustus õiguseid ja kohustusi kontrollida. Testamendi koostamise puhul ei ole kohustust kontrollida varaliste õiguste kohta.

Juhul, kui vajate antud küsimuse lahendamiseks täiendavalt nõu või tekib täiendavaid küsimusi, pöörduge julgelt Advokaadibüroo LMP poole kas telefoni teel 7 300 400 või e-posti aadressil: info@lmp.ee.

Lugupidamisega

Piret Pallo
Advokaadibüroo LMP
vandeadvokaat

Tallinn | Tartu | Valga
Tel: 7 300 400
E-post: info@lmp.ee
www.lmp.ee