Asjaõigus


Küsimus: Mida peab tegema, et panna võõrandamiskeeld teise isiku majale võla katteks?07.03.2018

Mida peab selleks tegema, et panna võõrandamiskeeld teise isiku majale võla katteks? Maja on ostetud minu poolt, kuid on oht, et seda võidakse müüa või pantida.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Küsimus jääb mõnevõrra arusaamatuks. Kui maja on ostetud Teie poolt, siis on see ju Teie oma ja keegi teine seda müüa ega pantida ei saa.

Aga kui olete andnud kellelegi laenu selleks, et ta endale maja saaks osta, siis ei ole maja Teie oma. Siis on maja selle inimese oma, kellele laenu andsite. Sellisel juhul on Teil võimalik kokkuleppel kinnistu tänase omanikuga seada kinnistule hüpoteek, mis tagab Teie nõuet.

Kui laenusaaja hüpoteegi seadmisega nõus ei ole, siis saate kohtu kaudu hüpoteegi seadmist nõuda alates hetkest, mil laenusaaja on jäänud Teile laenumaksete tasumisega võlgu.