Asjaõigus


Küsimus: Kas korteriühistu kinnistule maagaasi trassi ehitamiseks on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek?08.03.2018

Tere,
Küsime teisiti (K18796) ja 1 küsimuse kaupa!!!

Korteriühistu kinnistul puudub täna maagaasi trass. Korteriühistu juhatus soovib ehitada kinnistule maagaasi trassi. Kas on vajalik kõigi korteriomanike nõusolek?

Tänan

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Asjaõigusseaduse § 72 lg 1 sätestab, et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppel või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.

Seadus sätestab ka, et millisel juhul on vajalik kõigi kaasomanike nõusolek, ehk kaasomanike kokkulepe (AÕS § 72 lg 2; § 74 lg 1; 76 lg 2).

Teie poolt kirjeldatud juhul oleks vajalik kaasomanike enamuse otsust. St. mitte korteriomanike enamust, vaid kaasomandi mõtteliste osade matemaatilist enamust. Iga korteri juurde kuulub teatud protsent mõttelist osa. Poolthääletajate mõtteliste osade suurus peaks olema kokku üle 50 protsendi.