Asjaõigus


Küsimus: Kas vald saab projekteerimistingimuste korraldusega kohustada maaomanikku sõlmima teeservituuti?15.03.2018

Tere!
Kas vald saab projekteerimistingimuste korraldusega kohustada maaomanikku sõlmima teeservituuti?

Tänan!

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Ehitusseadustiku § 26 lg 3 p 2 kohaselt peab kohalik omavalitsus projekteerimistingimuste andmisel mh arvestama sellega, et see ei oleks vastuolus teiste isikute õiguste või avaliku huviga. Kui teie naabril puudub muu juurdepääs avalikult kasutatavale teele, kui ainult üle teie kinnistu, siis peab vallavalitsus projekteerimistingimuste väljastamisel arvestama mh ka sellega, et projekteeritav-ehitatav hoone ei sulgeks naabri juurdepääsu avalikult kasutatavale teele. Sellise olukorra vältimiseks võib vallavalitsus tõesti keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest seni, kuni te pole taganud, et naaber pääseb ka pärast uue hoone valmimist oma kinnistule üle teie kinnistu.