Asjaõigus


Küsimus: Kas mul peab käendajana kaasomanikuks hakkamisel olema ka sissetulek või seda ei eeldata?27.03.2018

Tere!
Küsimus seoses kaasomandiga. Nimelt olen lähisugulasele peagi maja ostuks laenukäendaja oma korteriga, kuid ta soovib mind märkida hiljem ka oma maja kaasomanikuks. Kas mul peab kaasomanikuks hakkamisel olema ka sissetulek või kaasomanikuks hakkamine ei eelda, et isik saab kindlat sissetulekut? Ise olen üliõpilane, seega tööl kooli kõrvalt hetkel ei käi. Üritasin ise otsida, kuid sellega seonduvalt ühtegi seadust ei leia, mis eeldaks kaasomanikuks hakkamisel sissetulekut.
Tänan nõustamise eest!

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

See hiljem kaasomanikuks vormistamine saab toimuda nii, et ta kas kingib või müüb Teile osa oma kinnistust (maatükk koos sellel asuvate hoonetega moodustavad kinnistu).

Kaasomanikuks saamine ei eelda sissetuleku olemasolu. See, kas Te maksate sugulasele midagi selle Tegingu käigus või mitte, on teie omavaheline kokkulepe.