Asjaõigus


Küsimus: Kas ja mis tingimustel võib üks vanematest oma osa korterist maha müüa?29.03.2018

Vanemad lahutasid ca 10 aastat tagasi, abielu jooksul soetatud vara on siiani jagamata. Hetkel on ühisomandis korter, milles mõlemad ei ela ning pole ka sisse kirjutatud. Kas ja mis tingimustel võib üks vanematest oma osa korterist maha müüa? Kui ühel vanemal on teise vanema poolt antud täisvolitus, kas volitatu võib teise vanema poolt tema osa müügi vältimiseks seada mainitud poolele näiteks hüpoteegi?

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Kui ühisvara on jagamata, siis korterit saab müüa ainult mõlema ühisomaniku nõusolekul. Kumbki eraldi oma osa müüa ei saa.

Kui üks ühisomanikest on andnud teisele ühisomanikule notariaalse volikirja, mis mh. võimaldab teha ka volitaja nimel tehinguid kinnisvaraga, siis volitatu võib selle volikirja alusel anda müügilepingule allkirja ka volitaja nimel.

Kui volitaja soovib volikirja tagasi võtta, siis peab ta selle volitatult välja nõudma. Kui välja nõudmine pole võimalik, siis peab ta volikirja tagasivõtmisest teavitama notarit, kelle juures see allkirjastati, notarite koda (kes omakorda teavitab kõiki notaribüroosid) ja avaldama teate avalikkusele (nt. Ametlikes Teadaannetes).

Ühisomandi osale hüpoteeki seada pole võimalik. Hüpoteek on võimalik seada korterile tervikuna.