Asjaõigus


Küsimus: Kuidas müüa oma osa, kui teine kaasomanik ei taha maksta sobilikku hinda, samas mul ostja olemas?11.04.2018

tere.
Sain päranduseks poole majast. Teine osapool soovib minu osa endale osta hinnaga millega mina ei ole nõus ja ähvardab asja kohtusse viia. Hinnas me ilmselt kokkuleppele ei jõua iseseisvalt (pakkumine kõvasti alla reaalse turuhinna). Mina sooviks seega teist hinda ja minu osa majast ära müüa, ostja olemas minule sobiva hinnaga. Kas ma saan müüa ajal kui teine kaasomanik on minu vastu samal ajal kohtuhagi sisse andmas? Või on mu ainus võimalus lasta tal hagi esitada ja vastata hagile omapoolse ettepanekuga kaasomandi lõpetamisest (müüa asi ostjale, kes mul on olemas selle hinnaga, mis me omavahel oleme kokku leppinud)?

Ette tänades

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Selles küsimuses on väga palju selgitamata nüansse, mis muudavad vastamise keeruliseks.

Mul tekib kohe küsimus, et kas pärandvaraks oli kogu kinnistu ja Teie ühe pärijana pärisite ühisomandina sellest 50% või oligi pärandvaraks 50% kinnistust ja Teie olite ainus pärija?

Need on kaks täiesti erinevat situatsiooni. Kui pärandvara on ühisomandis, siis saavad seda müüa ainult ühisomanikud koos. Või kui kokkulepet ei saavutata, siis saab kohtu kaudu nõuda pärandvara jagamist.

Kui aga aga tegemist on kaasomandiga, siis kaasomanikud võivad oma osa vabalt võõrandada. Teisel kaasomanikul on ostueesõigus. Talle tuleb pärast müügilepingu sõlmimist saata müügileping ja tal on võimalik samadel tingimustel astuda lepingusse ostjana.

Kaasomanikel on võimalik ka taotleda kaasomandi lõpetamist erineval viisil: nii, et kogu kinnistu jäetakse ühele neist ja ta hüvitab teisele tema osa rahas; nii, et kinnistu müüakse kaasomanikevahelisel enampakkumise; nii, et kinnistu müüakse avalikul enampakkumisel. Selleks peab üks kaasomanikest esitama kohtusse kaasomandi lõpetamise hagi.