Asjaõigus


Küsimus: Kas omanike enamuse otsusel pole mingeid piiranguid, mida ja kuhu kinnistule rajada?21.05.2018

Ebaselge on korteriomanditele kuuluva mõttelise osa kinnistust (maatükist) kasutamise ja jagamise kord. Olen kuulnud, et see, mida keegi tohib kinnistule rajada/ehitada sõltub ikka kinnistul kehtivast kasutuskorrast? Aga kui kasutuskord puudub ja notariaalselt ei ole kindlaks tehtud, milline maatükk kinnistust millise korteri juurde kuulub, siis ei saa omanike enamuse otsuse alusel niisama lihtsalt hõivata endale meeldivat osa kinnistust, sest see piirab teiste kaasomanike õigusi asja vabalt kasutada? Kas omanike enamuse otsusel pole mingeid piiranguid, mida ja kuhu kinnistule rajada? Milline peab olema otsus, et see kehtiks?

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Kui kasutuskorda pole seatud, siis vastavalt asjaõigusseaduse § 72 lg 1 kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt.
Igal kaasomanikul on samas õigus esitada kohtusse avaldus kasutuskorra määramiseks kohtu poolt. Kohus peab sel juhul arvestama kõigi kaasomanike huvidega.
Mis aga puutub kinnistule millegi ehitamisse/rajamisse, siis tuleb arvestada ka ehitusseadustikust ja kohaliku omavalitsuse ehitusmäärusest tulenevate piirangutega.