Asjaõigus


Küsimus: Kas on võimalik saada kompensatsiooni ruutmeetrite eest, mille võrra on korter väiksem kui lepingus?30.05.2018

Tere,
Ostsin kinnisvara, kuid tuli välja, et selle pindala on väiksem kui lepingus lubatud. Lepingus oli kirjas, et tegelik pindala võib erineda lepingus kokku lepitust +-5%, kuid erines rohkem. Arendaja lubas tagasi maksta nende ruutmeetrite hinna, mille võrra erines pindala üle selle 5%, kuid mitte kõiki ruutmeetreid, mille võrra kinnisvara väiksem oli. Kas on võimalik saada kompensatsiooni ka nende 5% ruutmeetrite pealt ja muude kulude kompenseerimist (nt. kinnisturaamatu muutused, lisakulud laenule)?

Ette tänades

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Saan vastata ainult nii, et nõuda saate seda, milles lepingus kokku olete leppinud.