Asjaõigus


Küsimus: Kuidas muuta olukorda, kus mulle kuulub maja, kus on majasse hoolimatult suhtuval isal õigus sees elada?14.06.2018

Tere!
Minu nimel on maja, mis on minule jäetud kinkelepinguga vanemate poolt seoses nende lahutusega. Isa nõudis ka elamisõigust, mis sai ka määratud. Nüüd aga olen ma olukorras, kus majast olen ma juba välja kolinud, kuna isa alkoholiprobleem ei võimaldanud mul seal elada. Samas käin ma püsivalt sinna nii muru niitma, kui ka kõike muud tegema, sest tema panus maja säilimisele on suur ümmargune null. Lisaks sellele hävitab ta omalt poolt seda maja iga päevaga. Sh toas suitsetamine, mitte koristamine, joodikute sinna kutsumine jms ning kui mina sinna taas midagi tegema lähen, siis pole mul võimalik isegi tuppa minna käsi pesema, sest mustus ja suitsuhais on lihtsalt tappev. Mul endal ka väikesed lapsed ja peangi iga käiguga arvestama, et saan olla vaid seni kuni lastel mingid soovid/vajadused tekivad, sest tuppa pole võimalik minna. Selle olukorraga seoses küsimus: kas mul on võimalik võtta midagi ette selles osas, et seda olukorda muuta? Elamisõigust tühistada? Kindlasti tahan ka ära mainida, et minu eesmärk ei ole teda majast välja visata, vaid lihtsalt leida lahendust selle maja hävitamise lõpetamiseks.

Vastus: Meelis Pirn, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Barrister, http://barrister.ee/

Isiku kasuks seatud kasutusvalduse lõpetamist on võimalik kinnisasja omanikul nõuda mh siis, kui omaniku kahju on oluliselt suurem kasutusvaldaja kasust (Asjaõigusseaduse § 212 lg 2 p 2). Ehk siis peaksite tõendama, et kahju, mis isa Teile tekitab, on suurem kui samaväärse elamispinna keskmine üür, mis isal tuleks maksa, kui kasutusvaldust ei oleks seatud.