Asjaõigus


Küsimus: Kas müüja võib viivitada korteri üleandmisega kuni kinnistusraamatu kande tegemiseni?16.05.2012

Ostsime enampakkumisel korteri kohtutäiturilt pangalaenuga. Kõik rahad kantud pangast notarile ja sealt edasi, aga kohtutäitur võtmeid ei anna. Sellest nüüd möödas 10 päeva. Ütleb, et enne ei saa, kui asjad kantud kinnistusametis sisse. Kas tal on see õigus? Mis meie teha saaks?

Vastus: Taivo Saks, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Taivo Saks & Partnerid OÜ, www.tsp.ee

Seadus ütleb, et kinnistu omanikuks saate te siis, kui tehakse kanne kinnistusraamatusse. Kohtutäitur lähtub oma tegevuses formaliseerituse printsiibist ning ootab seetõttu kõigi seadusest tulenevate formaalsuste täitumist. Ilmselt tahab kohtutäitur enne korteri üleandmist olla veendunud, et te ikka saate selle korteri omanikuks, et keegi näiteks enampakkumist ei vaidlusta vms. Hiljem oleks tal märksa raskem ja ebamugavam teid korterist välja hakata tõstma, kui selgub, et te mingil põhjusel selle omandit siiski ei saa.
Kinnistamisavalduse läbivaatamise aeg kinnistu võõrandamise korral on üks kuu. Mõjuval põhjusel võidakse seda tähtaega pikendada, kuid tavaliselt tehakse kanded paari nädala jooksul. Täitemenetluses vara võõrandamise/omandamise juures on enamasti see nüanss, et senine omanik ei soovi oma varast nii lihtsalt loobuda ja teeb seetõttu mis suudab, et enampakkumised nurjata, täitemenetlus lubamatuks tunnistada vms. Seetõttu on teil endalgi mõistlik see aeg ära oodata - olen veendunud, et teile endale on ka mugavam OMA korterisse kolida, kui see, et peale sissekolimist teatatakse, et korter siiski ei kuulu teile ja palutakse välja kolida.